سفیدکننده

سفیدکننده بوژنه دارای قدرت سفیدکنندگی بوده و آلودگی‌ها را از بین می‌برد، و ۹۹/۹% میکروب‌ها و باکتری‌ها را از کلیه سطوح و لباس‌ها می‌زداید.

در ۴ رایحه

ترکیبات قوی

۱۰۰۰ گرم
۲۰۰۰ گرم
۴۰۰۰ گرم

سفیدکننده

کشنده ۹۹/۹% میکروب‌ها و باکتری‌ها