سفیدکننده

سفیدکننده بوژنه دارای قدرت سفیدکنندگی بوده و آلودگی‌ها را از بین می‌برد، و ۹۹/۹% میکروب‌ها و باکتری‌ها را از کلیه سطوح و لباس‌ها می‌زداید

در ۴ رایحه

ترکیبات قوی

سفیدکننده

۱۰۰۰  گرم
۲۰۰۰ گرم
۴۰۰۰ گرم

از بین برنده ۹۹/۹% میکروب‌ها و باکتری‌ها