مایع دستشویی

 مایع دستشویی بوژنه با رایحه های طبیعی,تمامی جرم ها و کثیفی های پوست شما را با حفظ لطافت دست شما از بین خواهد برد

در ۵ رایحه

مراقب از دست

اقتصادی

مرطوب

۵۰۰ گرم