شیشه پاک کن

شیشه پاک‌کن بوژنه تمیزکاری پنجره را به کاری آسان تبدیل می‌کند. این شیشه پاک‌کن چربی و جرم را پاک کرده و سطح درخشان و تمیز و بدون رگه برای شما باقی می‌گذارد.

در ۴ رایحه

بسته‌بندی اقتصادی

درخشان بدون رگه

۷۵۰ گرم، ۱۰۰۰ گرم، ۲۰۰۰ گرم، دوقلو